Чифлик открои два проблема извън вижданията на общината

  Чифлик открои два проблема извън вижданията на общината Васил Радойчевски

  Предизборната среща в Чифлик беше в сряда вечер.

  Кандидат-кметът Донка Михайлова подчерта пред хората, че в листата за общински съветници са включени трима с пряка връзка с тяхното село.

  Тя отчете, че тази година общината е вложила в селото 68 400 лв. Не е изпълнено едно обещание – за дограмата на пенсионерския клуб, но тя е закупена и в скоро време ще бъде сменена старата.

  Темата за курорта и проблемите там не бе избегната. Донка Михайлова  каза, че се правят обследвания за три варианта на неговото водоснабдяване, включително да се придобие собствеността върху съществуващото водохващане , след като приключат съдебните дела на фирма ДАД. С най-висок дебит е водата от резерват „Козя стена”, сочат проучванията. Михайлова каза още, че е нужно облагородяване на курорта, видът му не задоволява, но там общината няма много възможност да действа, тъй като почти няма своя собственост, терените са частни.

  Хората не бяха особено активни. Те поискаха път в планината от хотел „Дива” към водохващането да бъде застлан с минералбетон, защото иначе е трудно проходим. Получиха обещание за възможно решение още тази година, макар да не е общински ангажимент това.

  Живеещи в махала Зюмбилска предложиха малката им улица, която е сред трите останали за асфалтиране в селото, да получи шанс поетапно, особено като се има предвид, че там има много коли, живеят много хора, плащат за автомобилите данък. Идеята прозвуча рационално и Михайлова изтъкна, че може така да се подходи, тъй като трябва да се изгради скъпа подпорна стена. Бившият училищен директор, общественикът Цочо Зюмбилски не пропусна да повдигне любимата си тема – за съдбата на местното училище, което бе продадено на фондация „Мария Монтесори” и остана без развитие. Обяснено бе, че купувачът е фалирал, имотите му са дадени на частен съдия - изпълнител и Общината не може нищо да направи.

  Моето мнение в случая е, че този имот е ценен – за местните хора носи особен сантимент, близък им е, а Общината има какво да направи-  може да се включи в търга за него, когато го обяви съдията. И да предприеме нещо – то подлежи на публичен дебат, което ще му вдъхне нов живот и ще е полезно за селото. Трябва да се помисли за училищните сгради и в другите села на общината, тяхната участ не е по-добра, а отговорността за имотите е наша.

  © 2021 Камен Спасовски - официален сайт