Частичен избор за кмет в Калейца

  През седмицата се проведоха срещи с избиратели в село Калейца. Предстоящият избор е за кмет на селото който ще се състои в неделя на 28 февруари.

  На Росен Веселинов като председател на БСП-Троян не беше трудно да представи кандидата на БСП който е Татяна Стойкова. Със своя 17 годишен стаж като служител в кметството тя добре познава проблемите на селото и знае как да ги реши. Опитът е важен и няма сега да се учи как се извършва административното обслужване което в троянската общината се извършва по електронен път.

  Акцентите в нейната програмата за развитие на село Калейца са: реконструкции на улици, енергийно обновяване, строително-ремонтни дейности и оборудване на общински сгради, разширяване на уличното осветление, почистване на речните корита и направа на паркинг за водопад „Лопушница“.

  Калейчани споделиха за проблеми в снегопочистването, забавяне на полагане на асфалт на улични платна по вина на ВиК „Стенето“, недобро отводняване на пътя към Коман.

  Присъстващите общински съветници – Камен Спасовски, Васил Радойчевски, и Младен Богдански поеха ангажимент за решаването им за което ще ви информираме своевременно.

  Заявената подкрепа на нашия кандидат дава основание за успех което си го пожелаваме!

  Галерия със снимки

  © 2024 Камен Спасовски - официален сайт