Местни избори 2019

  Някои основни срокове

  до 20 септември: Консултации за съставите на СИК при кмета на общината.

  до 24 септември: Регистрация на кандидати за кмет и общински съветници от партии, коалиции или инициативни комитети.

  до 24 септември: Инициативните комитети предават на ОИК списъка на лицата, които подкрепят регистрацията на независим кандидат.

  на 25 септември, от 10.00 часа  - теглене на жребий в ЦИК

  27 септември: Начало на предизборната кампания.

  до 12 октомври: Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят своето право на глас в изборното помещение, могат да направят заявление да гласуват с подвижна избирателна кутия.

  до 12 октомври: Краен срок за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес.

  до 14 октомври: Консултации при кмета за състава на подвижната СИК.

  21 октомври: Избиратели с трайни увреждания (пропуснали срока 12 октомври) могат да подадат зявление за гласуване в подвижна избирателна секция, ако такава е сформирана на територията на населеното място/общината.

  до 25 октомври: Край на предизборната кампания.

  до 26 октомври (до 17.00 ч.): Краен срок за регистрация на наблюдатели, застъпници и представители на партии, коалиции или инициативни комитети в ОИК.

  27 октомври: Изборен ден.

  © 2024 Камен Спасовски - официален сайт