Постижима управленска цел - Зелена община

  С кандидатите за общинските съветници Владимир Хаджийски, Младен Богдански и Камен Спасовски имахме среща в изградената през мандата нова общинска фирма, управляваща сепарираща и компостираща инсталации. Фирмата работи успешно и в резултат на дейността й най-значимия компонент на такса битови отпадъци /отчисления към РИОСВ/ намалява наполовина. Това позволи таксата за годината да не се вдига, въпреки ръста на минималната заплата и цената на горивото. Обсъждахме проекти от предизборната ми платформа в рамките на една от управленските цели – зелена община. След изграждането на важни елементи на комуналната система на града и общината – 85% от ВиК системата на града и цялостно изграждане на системата за управление на отпадъците през мандат 2023-2027 г. планираме:
  ✅Нова система за улично осветление в града и селата;
  ✅Рекултивация на първа и втора клетка на депото за битови отпадъци;
  ✅Станция за контрол и замерване на вредните емисии/фини прахови частици и мерки за ограничаването им.
  ✅ Разделно събиране на хранителните отпадъци.
  ✅ Вграждане на изкуствен интелект в добре изградена система за видеонаблюдение в общината.
   
  Публикувана от Донка Михайлова - кандидат за кмет на Община Троян, мандат 2023-2027г.
  Източник: Фейсбук
  © 2024 Камен Спасовски - официален сайт