Вместо заключение

  В навечерието на изборите всеки гражданин вероятно вече се е ориентирал към кого да се насочи – политическа партия или отделна личност, на която има доверие.

  Участвах активно в предизборните срещи на моята партия. Запознах се с проблемите , които хората поставяха – и лични, и по-общи. Най-често това са проблеми, свързани с чистотата, с ВиК услугите, с таксата за битови отпадъци, с електроснабдяването, с пътищата и улиците. Тъжно е, че за голяма част от населението все още не са осигурени базисни условия на живот. Ще съдействам за тяхното разрешаване с цялата енергия, знания и опит, които притежавам.

  Наред с тях виждам проблеми за разрешаване в областта на услугите, които администрацията предоставя – като бързина, любезност от страна на служителите, точност. Трябва да направим така, че гражданите да се чувстват не като натрапници в отношенията с общинските власти, а като правоимащи.

  Имам още идеи – част от тях споделих вече на моята страница, други тепърва ще направя обществено достояние.

  И нека в неделя  най-достойните да получат своя шанс – заради бъдещето на нашата община, град и села.

  © 2024 Камен Спасовски - официален сайт