Последната среща – в Борима

  Последната среща – в Борима СНИМКА Васил Радойчевски

  Салонът бе почти пълен, но някои предпочетоха да останат прави и да репликират или подвикват от задната част на салона. Предната вечер тук са били наши опоненти, довели за концерт Орхан Мурад. „След него няма как да сме по-атрактивни, освен да отговаряме откровено на въпросите ви”, каза кандидатът за кмет Донка Михайлова.

  Тук проблемите са като в останалите села – първият, който се изказа, изтъкна, че няма гюм пред къщата му и че съответният контейнер е твърде отдалечен от него.И тук трябваше да се обяснява защо плащат таксата смет, след като няма сметосъбиране на определени точки. Имаше критики към работата на ВиК, след които остават разломени участъци.

  Превозвач бе категоричен, че не било вярно твърдението за намаление на данъка върху автомобилите – той плащал за камион повече, отколкото колегите му в София. Отговорено му бе, че в Троян е спазен законът, ставката е възможно най-ниската, и това за по-нисък данък по други градове няма как да бъде, освен ако не нарушават закона. Човекът обаче остана напълно неубеден и по-точно отказваше да чуе това, което му се обяснява.

  Сред другите въпроси в Борима бе този за извозването до града на ученици, които учат в тамошни училища – по наредба за тях не се полага училищен превоз, но ще се проучат възможностите.

  Имаше оплаквания от нетърпима миризма, тъй като в нарушение на наредба в рамките на селото се отглеждат стада от 200 животни.

  Критично и подозрително прозвуча въпросът защо не е имало отчетни събрания по селата – Михайлова каза, че това ще продължи, ако бъде избрана, сега заради предизборната ситуация и предизборните срещи, на които стават отчетите, не са направени. На въпроса за нуждата от ремонт на читалището бе даден отговор, че ще се направи специална програма за селските читалища и че това е на дневен ред, тази база трябва да се поддържа. Течът на покрива ще се отстрани с бюджетни средства.

  Критични бяха боримчани по още няколко въпроса – че след панаира остават боклуци и сами трябва да разчистват, че енергоснабдяването е лошо и през ден има токови удари. Михайлова обеща да потърси ръководството на ЧЕЗ и да постави проблемите на селата, като по-нататък  частното дружество ще реши какво да включи в инвестиционната си програма.

  „За първи път нямате кандидат за кмет на Борима”, обясни чрез това становище гнева на местните един от изказалите се. Отговорът бе, че кандидатура издига първичната партийна организация на селото.

  Като кандидат за общински съветник разбирам болките на хората от Борима, разбирам техните подозрения и неверие – като много пъти лъгани, готов съм да съдействам по проблемите, които са в правомощията на общинското ръководство – защото част от това, което пречи на нормалния живот тук, е отговорност на други, на частни фирми или на държавата.

  © 2024 Камен Спасовски - официален сайт