43 години след това

    Откриване - 28 юли в галерия Серикова къща Откриване - 28 юли в галерия Серикова къща Калин Стемков

    Първата съвместна изложба на Иван Хаджийски(живопис) и Валентин Щинков(графика) се откри в троянката галерия "Серякова къща" на 28 юли. Тя е озаглавена "43 години след това".

    © 2023 Камен Спасовски - официален сайт