Новини

  Първата съвместна изложба на Иван Хаджийски(живопис) и Валентин Щинков(графика) се откри в троянката галерия "Серякова къща" на 28 юли. Тя е озаглавена "43 години след това".
  Четвъртък, 21 Ноември 2019 14:49 ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.9 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им и чл.21 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел и Заповед №1546/18.11.2019 г. на кмета на община Троян, Община Троян ОБЯВЯВА Конкурс за възлагане управлението на “В и К - Стенето” – ЕООД, гр. Троян, за срок от 3 години…
  Изложба на 12-ти клас от Националното училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев" се открива на 19 ноември (вторник) от 18 часа в галерия "Серякова къща".
  Читалището във Врабево е основано през 1911 г. с името "Надежда", а през 1944 г. е преименувано на "Христо Ботев".
  Присъствах на премиерата в Троян на книга, написана от свързан родово с троянския край българин, отдавна живеещ в чужбина – Марин Троянов.
  „Работихме честно за троянска община. Имаме спокойствието да гледаме хората в очите.”
  На 27 октомври 2019 година ще се проведат избори за общински съветници. Това са кандидатите на КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ":
  В Орешак – Националното изложение, имах удоволствието да присъствам при откриването на зала „Никола Манев”. Там са изложени картините ( 25 платна, доколкото помня), които художникът дари на нашата община преди няколко години, в началото на втория мандат на кмета Михайлова.
  Нашият кмет Донка Михайлова отново спечели почетния приз в конкурса „Кмет на годината”, като дублира своята награда от 2016 за „Кмет на гражданите” в средна община.
  Няма по-ценно от вярата – вяра в бъдещето, в собствените сили, в приятелите, в любимата жена и семейството, надежда за по-добро, любов към хората и природата. И мъдрост да оценим онова, което имаме.
  © 2022 Камен Спасовски - официален сайт